Botkyrka kommun Stockholms län
Stenbro
Textutdrag från samråd om detaljplan för Stenbron 1 m.fl. 52-75 Eriksberg, Botkyrka kommun. (2010-12-20)

Fornlämningar

I området ligger en stenbro och genom området sträcker sig Göta landsväg som är en väg med anor från Vikingatiden.

Den sträcker sig från Stockholm till Södertälje och vidare söderut mot Götaland.

Vägen går genom aktuellt planområde där den vid Kumla gårdsväg och Hågelbyleden syns i form av en stenvalvbro över en numera torrlagd bäck.

I dag ligger själva stenbron på parkmark och är därmed skyddad.

Resterande del av Göta Landsväg ligger inom området för bensinstation (gällande detaljplan) och är delvis redan förstörd.

I den nya detaljplanen ha rman försökt ha kvar landsvägen.

Den håller inte sin ursprungliga sträckning men ska i alla fall finnas kvar som en möjlig gång- och cykelväg.

Om fornlämningar påträffas under byggandet ska de enligt lag anmälas till Länsstyrelsen.

C-H Ramsay 05.03.2014 11:50

Den gamla stenvalvbron tillhör kulturarvet i Botkyrka. Nu har en jättebyggnad av betong uppförts vid bron. Se bilder och text http://hagelby.blogg.se

| Svar

Senaste kommentarer

23.10 | 20:29

Svenska Dövidrottsförbundet för döva och teckenspråk hemsida www.svenskdovidrott.se

01.05 | 09:30

Okej! Så han har haft fotoateljén? Hur länge fanns den? Eller finns den fortfarande?

30.04 | 12:26

Herman Bergne är min gammel farfar:)

02.11 | 18:08

Hej Stig!
Vill bara tala om att min far dog den 18 oktober 2018. Allt gick lugnt tillväga. Jag hoppas du mår bra!.