JÄRFÄLLA KYRKBY
Väster om kyrkan finns rester av en äldre mur där det funnits en stiglucka (Kyrkogårdsport). Stigluckor har funnits vid alla ingångerna, den yngsta ligger norr om kyrkan och byggdes 1929
Text & Foto ur Detaljplan 2009/418
från Järfälla kommun

Järfälla Kyrkby tillhör den centrala delen av Järfällas förhistoriska bygd och är en för länet karakteristisk by som innehåller det gamla administrativa socken centrat med prästgård, fattigstuga och ålderdomshem och för Uppland vanlig medeltida kyrkotyp.

Järfälla kyrka:s  äldsta delar är byggda vid 1100-talets slut vid den dåtida vattenleden Bällstaån.

Kyrkan har sedan den uppfördes byggts till i flera etapper och den senaste exteriöra förändringen gjordes omkring år 1500 då koret byggdes ut.  Klockstapeln uppfördes 1753 och spåntäcktes 1818

Inom kyrkgårdsområdet finns även prästgården. Byggnaden, som uppfördes 1922-23 har två våningar och putsad fasad i en ljus kulör.

Där prästgården ligger låg tidigare sockenstugan, som revs i sambnad med prästgårdsbygget.

Bisättningshus och förrådsbyggnader ligger norr om kyrkan.

Inom området fanns tidigare fattigstugan för Järfälla socken, som brand 1975

Karlslunds gård med flera byggnader, ursprungligen från 1850-talet har legat i gränsen mot flygfältsområdet, strax norr om bisättningshuset

Öster om kyrkan, på andra sidan Kyrkvägen, ligger församlingshemmet, tidigare ålderdomshem som är en rödmålad tvåvåningsbyggnad med vita snickerier uppför 1914.

Utmed Kyrkvägen finns villor från 1900-talets början.

Söder om kyrkan finns den största delen av den befintliga begravningsplatsen.

Här finns också det Adlerbergska gravmonumentet, en pyramid i sandsten som uppfördes 1762

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn


| Svar

Senaste kommentarer

23.10 | 20:29

Svenska Dövidrottsförbundet för döva och teckenspråk hemsida www.svenskdovidrott.se

01.05 | 09:30

Okej! Så han har haft fotoateljén? Hur länge fanns den? Eller finns den fortfarande?

30.04 | 12:26

Herman Bergne är min gammel farfar:)

02.11 | 18:08

Hej Stig!
Vill bara tala om att min far dog den 18 oktober 2018. Allt gick lugnt tillväga. Jag hoppas du mår bra!.