NU & DÅ Köpt på Antikmässan 2015-02-15
Ordalaget Bokförlag Text bildurval och nytagna fotografier : Peter Källviks Formgivning och bildurval: Carina Söderberg STOCKHOLM NU OCH DÅ (1846-1910)
Från en tid till annan
Lånad bok hos Sköndals bibliotek Ett antal urklipp med fina bilder från Stockholm nedan.

Stora Glasbruksgatans mynnig 1880-tal SSM

Härliga fotografier och berättelser från Stockholm.

Inslag av 26 områden i innerstaden. De äldsta fotografierna är långt över hundra år gamla.

Dessutom får man se foton tagna på samma ställen, men från olika sekel.

För- och eftersättsbilder av Svante Björkum
Natur och Kultur/LTs förlag 2003

Här lite urklipp från boken:

Foton från Glasbruksgatan Katarinnahissen, Brännkyrkagatan, Skeppbron (1897 & 1930) & Karlaplan mot Ropsten  finns även att beskåda i lite större storlek under flik Allmänna foton.


Omslagsbilden är ett flygfoto av Oscar Bladh från 1928

Fotot från Glasbruksgatan:
Gångbron till Katarinahissen syns uppe i himlen.
August Carlssons speceri- och viktualiehandel hade adress Stadsgården 6 och i det närmaste fönstret står sockertopparna tätt. 

Här finns också ett par lumpaffärer och ett litet snickeri som gör fönster.

Från boken kan man följa gatan upp med fortsättning av fotografier.


Katarinahissen (Slussen) Sekelskiftet 1900

Citat från boken och text skriven av August Strindberg i "Röda rummet" 1879

Lång nere under honom bullrade den nyvakande staden; ångvinscharna snurrade nere i Stadsgårdsshamnen, pipor visslande, ångbåtarna vid Skeppsbron ångande, Kungsbacksomnibussarna hoppande skallrande fram på den kullriga stenläggnigen; stoj och hojt i fiskargången, segel och flaggor som fladdrade ute på strömmen, måsarnas skri, hornsignaler från Skepsholmen, gevärsrop från Södermalmstorg, arbetshjonens klapprande med träskorna på Glasbruksgatan, allt gjordet ett intryck av liv och rörlighet...


På fotots högra sida längst ner, börjar glasbruksgatorna.
Fotot innan, visar Stora Glasbruksgatans mynning.


Skeppbron från Östra Slussgatan, 1896

Översta fotot av Carl Johan Gimberg, SSM
Text ur boken STOCK´HOLM från tid till annan

År 1896
Skuggorna på bilden skvallrar om att det är mycket tidigt på dagen. Ändå är många redan på väg.

Både seglare och ångare ligger längs Skeppsbron och man passar på att torka seglen denna vindstilla morgon.
--------------------------------------------------------------------------
Min egen upptäckt. På den vänstra sidan av fotot finns Mjöl, Gryn & Spannmålshandel Nr 22.
Häst och vagn har fortfarande sin plats på gatorna/Spetzan


Skeppbron från Östra Slussgatan Omkring 1930

Foto Bo Norberg, SSM
Text ur boken STOCKHOLM från tid till annan/Svante Björkum

Biltrafiken fyllde snabbt Skeppsbron och ovanför trafiken är elledningarna till spårvagnarna uppspända.

Runt förra sekelskiftet blev det "modernt" att göra husfasader "äldre".

Räntmästarehuset* fick då en sirligt påbyggnad

* Huset längst till vänster

Text från 2002:
I dag är trafiken fortfarande tät längs Skeppsbron, och man grunnar på olika lösningar för att få bort bilarna från hela innerstan.

Räntmästarhuset* återblick på 1970-talet ett mer ursprungligt utseende, trots protester  - det kollektiva minnet hade glömt hur huset såg ut några generationer tidigare.

Se även länk:
http://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4ntm%C3%A4starhuset#1970-talsbyggnaden


Brännkyrgatan, 1920-tal

Text ur bok STOCKHOLM från tid till annan/Svante Björkum

Här ser vi en provkörning i Besvärsbacken.
Den är en av stadens brantaste backar, och användes både för att testa blivande bilförarens körförmåga och bilarnas kraft.

Alexandra Gjestvang som var Svergies allra första kvinnliga bilist, klarade t.ex. sin uppkörning här 1907 genom att visa att hon kunde få stopp på bilen i den branta nerförsbacken.

På bilden testas om den fullastade lastbilen skulle kunna orka uppför denna besvärliga backe.

Länge var Brännkyrgatan den rakaste vägen till Hornstull, men när berget vid Hornskroken sprängdes bort på 1890-talet övertog Hornsgatan rollen som genomfartsled.


Vägen ut till Ropsten, Sekelskiftet 1900 NM

Strax utanför Karlaplan tog landsbygden vid.

Vid Karlaplan låg tidigare Ladugårdslandstullen, som kallades Hökens port efter Larsson Höök.
Han hade varit djurgårdsvaktare hos Karl XI och fått vaktsysslan vid denna tull som pension.

Området utanför tullen kallades under sena 1600-talet och 1700-talet för Yttersta mörkret, enligt Stockholms gatunamn 1992.

1901 hade August Stringberg flyttat in i det hus vid Karlaplan som kom att kallas Strindbergshuset.

Härifrån utgicke de ensliga vandringar han 1903 skriver om i Ensam.

Så här beskriver han vägen upp mot Valhallavägen:
Jag har en särskild väg som jag kallar via dolorosa, vilken jag begagnar när stunderna äro mörkare än vanligt.

Det är stadens sista gräns mot norr, och utgöres av en ensidig aveny med en husrad på ena sidan och skogen på den andra.

Text ur boken STOCKHOLM från tid till annan/Svante Björkum


Boken lånad hos Sköndals bibliotek


| Svar

Senaste kommentarer

23.10 | 20:29

Svenska Dövidrottsförbundet för döva och teckenspråk hemsida www.svenskdovidrott.se

01.05 | 09:30

Okej! Så han har haft fotoateljén? Hur länge fanns den? Eller finns den fortfarande?

30.04 | 12:26

Herman Bergne är min gammel farfar:)

02.11 | 18:08

Hej Stig!
Vill bara tala om att min far dog den 18 oktober 2018. Allt gick lugnt tillväga. Jag hoppas du mår bra!.