BARKHE-TRIOLOGIN

FÖRSTA DELEN HISTORISK ROMAN AV FÖRFATTARINNAN BODIL MÅRTENSSON

BARKHES DÖTTRAR

En iskall novembernatt 1656 springer Hanna över borggården för att kalla på sin far Frans Barkhe, mäktig och självsvåldig länsman över Helsingbors slottslän. 

 
Hans Hustru ska föda, och ska han lyckas behålla länsmanskapet måste det bli en son.
 
Sina fem döttrar ser han som misslyckanden under älskarinnan Elna Johansdotters tyranni.
 
Kung Frederik III hotar med avsättning. Revision av förskingrade kronomedel kan få Barkhe avrättad.
 
Är det blodiga mordet på en av kungens närmaste vänner det enda som kan hjälpa länsman ur knipan?
 
Sverige ger inte upp tanken att erövra det strategiskt viktiga Skåne.
I Helsingborgs slottslän, mäktigaste i danska riket, hörs åter krigstrummor.
 
Länmans döttrar lever i en upphöjd men grym verkllghet.
Barkhes intriger och problem är många, förskingringen av danske kungens pengar är bara ett.
 
Hanna tvingas slåss för att förhindra att älskarinnan tar makten på sätesgården.
 
Följ kampen mot faderns kvinnoförakt, mtet med en ny styvmor och en otillåten relation 
 
- Följ striden om Helsingborgs  slottlän och Skåne!

 

ANDRA DELEN HISTORISK ROMAN AV FÖRFATTARINNAN BODIL MÅRTENSSON

BARKHES SON

Juni 1657 utbyter regelrätt krig mellan Danmark och Sverige.

Frans Barkhe. länsman på Helsingborgs slottslän, befinner sig mitt i stridens hetta.

Nya hustrun Maria Perle af Küstrin är gavid. Barkhe har våldtagiet henne - han måste få en son.

Barhkes dotter Magde flyr från ett olyckligt tvångsäktenskap. Hon försvinner över småländska gränsen tillsammans med snickarlärlingen Lars in i fiendelandet Sverige. De finner en fristad, men priset de får betal blir högt.

 

Samtidigt har Frans barkhe fullt upp både på slagfältet och med att gifta bort äldsta Hanna för att stärka sin makt. Hanna sänds som hovdam till Rosenborgs slott i Danmark.

 

En dag står hon öga mot öga med faderns tidigare älskarinna, Elna Johansdotter, nu älskarinna till en mäktig man i danska riksrådet.

"Med alla medel kommer jag att söka förgöra länmsman Barkhe och hela hans familj", hotar Elna.

 

TREDJE DELEN HISTORISK ROMAN AV FÖRFATTARINNAN BODIL MÅRTENSSON

BARKHES KORS

November 1657 ingår länsmansdottern Hanna Barkhe äktenskap på Kronoborgs slott med ungerske furste-sonen Gábor av Rakoczy.

Bröllopsnatten blir allt annat än förväntat.

Frederik III av Danmark dansar och ler, men bara för att dölja oro och fara för landet.

Den starka fästningen Frederiksodde har fallit för Sverige, och Karl X Gustav har svurit att förinta hela Danmark.

Frans Barkhe, länsman på Helsingborgs slottslän, vet att förra älskarinnan Elna Johansdotter vill honom och hans dyre son illa, och hon har hemlig ammunition.

Han vet däremot inte att både dottern Magde och amman Lykke riskerar avrättning.

Familjekorstes förbannelse, som går långt tillbaka, slår allt hårdare mot familjen Barkhe.

Nere i Kronborgs djupa källarvalv, kasematterna, sluts en ohelig och ödesdiger allians...

Utgiven av Dahlgrens Förlag 

Sättning/Omslag av Brun Meida AB/Viktor Kvant

Tryck i Danmark 2011

Första upplagan

Sammanfattning av urklipp av Bodil Mårtensson Förord:
Efter freden 1679 i Skånska kriget, brann dåvarande Rådhus ner till grunden, och med det förstördes säkerligen en omfattande del av stadens annaler, räkenskaper och redovisningar. Var det en av svenskarna anlagda brand för att beröva Helsingborg dess identitet, och knäcka upproriskheten i det förut så mäktiga fästet?

Svaret gick förmodligen förlorat i branden. Men, det är en författares rätt att fritt dikta i detta fantasieggande historiska tomrum.

Därför har jag här blandet fakta med fantasi. Länsman Frans Barkhe och hans famlilj är helt fikitva - den faktiske länsmannen på Helsingborgs slott vid denna tid var Ove Gjedde.

Kung frederik III, liksom Göingehövdingen, och hans öde är däremot verkligt om än anpassat till bokens handling. 

Riksrådet Tage Ottesen Thott höl faktiskt till bland annat på Näs, nuvarande Trollennäs. Holger Vind fanns också, och blev i september 1657 gift med Ove Gjeddes dotter. Hans Vram Gunnarstorp hette vid denna tid Vramsgård, liksom Klippan benämndes Åby och Mariakyrkan då kallades Vårbrukyrkan.

Men här har dagens välbekanta namn fått bilda brygga till en svunnen epok.

Branden på Stockholms slott 1697 förstörde inte bara merparten av riksarkivets medeltidsdokument, utan även bland annat mer än 1500 Skånebrev

Tillsammans med dessa två bränder, skapades på detta vis ett tragiskt vakuum i vår kunskap om flera viktiga perioder i Skånes och Helsingborgs slottsläns histora.

Och därmed har som sagt författaren fri licens att dikta därom

 

Rydebäck/Helsingborg 2011-02-28

Bodel Mårtensson

| Svar

Senaste kommentarer

23.10 | 20:29

Svenska Dövidrottsförbundet för döva och teckenspråk hemsida www.svenskdovidrott.se

01.05 | 09:30

Okej! Så han har haft fotoateljén? Hur länge fanns den? Eller finns den fortfarande?

30.04 | 12:26

Herman Bergne är min gammel farfar:)

02.11 | 18:08

Hej Stig!
Vill bara tala om att min far dog den 18 oktober 2018. Allt gick lugnt tillväga. Jag hoppas du mår bra!.