STOCHOLM - HÖTORGET
Hötorget Foto omkring 1900

Bild och del av en text från boken Stockholms gatunamn av Stocholmia förlag. Tredje utökande reviderande upplagan bearbetad av Staffan Nyström. (2005)

Författare:                                                      
Nils-Gustaf Stahre                     
Per Anders Fogelström
Jonas Ferenius
Gunnar Lundqvist

Under medverkan av:
Börje Westlund
Lars Wikström
Göran Sidenbladh
Lars Cleve
Carl Magnus Rosell

Carl Ivar Ståhle in memoriam


HÖTORGET
På Torstenssons gaturegleringsplan över Norrmalm år 1636 markeras i anslutning till och norr om "Rijdare Bahnen" en öppen plats; den saknar namn men dess funktion är angiven genom beteckningen "Mönstre Platz", det vill säga en plats där man mönstrade krigsfolket.

Namnet Hötorget är känt från 1640-talet.
(Höötorget 1644)

Man räknar med att en av de medeltida byar på vilkas mark Stockholm senare har vuxit fram låg i trakten av Hötorget; dess namn var Väsby.

Den kom tidigt att tillhöra Klara Kloster.

Dess efterföljare blev den av Gustav Vasa inrättade Nya Ladugården.

Behovet av hö och halm för slottstallet var stort; under år 1595 mottog man inemot 4.800 lass från Långhundra och Sjuhundra härader.

Enligt Nils Ahnlund; kam man misstänka, att Hötorgets namn, som visserligen ger sig till känna först ett stycke fram på 1600-talet, har något samband med en tidigare hos bonden inplanterad vana att på denna öppna plats avlasta sin Höforor".

År 1663 bestämmer regeringen att det i Stockholm skall  hållas hästmarknad den första dagen i varje månad.


hhhhhhhhhhhhhhhhhh

| Svar

Senaste kommentarer

23.10 | 20:29

Svenska Dövidrottsförbundet för döva och teckenspråk hemsida www.svenskdovidrott.se

01.05 | 09:30

Okej! Så han har haft fotoateljén? Hur länge fanns den? Eller finns den fortfarande?

30.04 | 12:26

Herman Bergne är min gammel farfar:)

02.11 | 18:08

Hej Stig!
Vill bara tala om att min far dog den 18 oktober 2018. Allt gick lugnt tillväga. Jag hoppas du mår bra!.