Kv. Rotemannen - Alby gård

Kulturmiljöunderlag inför detaljplan Alby socken Botkyrka kommun Södermanland, Stockholms län 

Rapporten 2011:7 finns i PDF-Format hos www.stockolmslansmuseum.se (där det även finns foton) 

Se länk: Kvarteret Rotemannen - Alby industriområde - Botkyrka kommunhttps://www.botkyrka.se › download › Kulturmiljöunderlag Kvarteret Rote...

Här ett axplock ur rapporten:

Kvarteret Rotemannen är ett småskaligt industriområde med blandad bebyggelse. Merparten av bebyggelsen består av äldre ekonomibyggnader från tidigt 1900-tal. Området planlades från början som bruksenhet till intilliggande Alby gård. Gården såldes 1947 till kommunen och driften begränsades från 1955 till att bara omfatta jordbruk. Den sista arrendatorn lämnade Alby gård 1971.

Alby gård uppfördes på det nuvarande läget väster om Albysjön i början på 1800-talet. Ägorna omfattade bördig åkermark i söder och skog i norr. Alby fick benämningen säteri redan på 1600-talet, men eventuell bebyggelse från den tiden finns inte bevarad. 1800-talets gårdsanläggning bestod av en friliggande huvudbyggnad i tidsenlig enkel ljus empir och ett intilliggande ekonomibyggnadskomplex.

Grunddragen i den äldsta anläggningen finns kvar trots flera ombyggnader under 1800- och 1900-talet.

 

Alby gård efter 1895 präglades främst av de förändringar som ägde rum under åren 1895-1913. Gården var under denna period i Lars Magnus Ericssons ägo, grundaren av det världskända företaget Ericsson. Förvärvet av Alby var starten för telefonfabrikören LM Ericssons nya liv som lantbrukare och lämnade posten som VD 1900.

I den omgivande parken uppfördes ett flertal nya byggnader. Några finns kvar än idag, kägelbanan, gula villan och trädgårdsmästarbostaden som låg i anslutning till fruktträdgården som var belägen mellan herrgården och ekonomidelen. Området för trädgården är nu nuvera bebyggt med radhus.

| Svar

Senaste kommentarer

23.10 | 20:29

Svenska Dövidrottsförbundet för döva och teckenspråk hemsida www.svenskdovidrott.se

01.05 | 09:30

Okej! Så han har haft fotoateljén? Hur länge fanns den? Eller finns den fortfarande?

30.04 | 12:26

Herman Bergne är min gammel farfar:)

02.11 | 18:08

Hej Stig!
Vill bara tala om att min far dog den 18 oktober 2018. Allt gick lugnt tillväga. Jag hoppas du mår bra!.