Författare: Colleen McCullough

1990. Svenskt Utgåva 1991 Natur och Kultur. Omslag Olle Frankzén. En romansvit i 3 fristående delar.

Del 1: En storslagen roman som utspelas i antikens Rom. Den är en händelsemättad skildring av spelet om makten och av de kvinnor och män som lade grunden till det romerska kejardömet. Ett personregister finns med, som underlätta alla svåra och många likartad namns betydelse och släktskap

I centrum står Marius och Sulla, två ärelystna män med samma mål; att nå positionen som Främste  mannen i Rom.

Marius är en uppkomling som med egna händer skapat sig en väldig förmögenhet. Han är en skicklig fältherre och en orädd politiker, men han saknar den rätta bakgrunden.

Sulla är en ung och hänsynslös aristokrat, men hans brist på pengar ställer sig i vägen för hans dröm att bi konsul.

För bägge hägrar möjligheten att gifta  in sig i den högt ansedda familjen Julius Caesar, som har två mycket vackra och begåvade döttrar. Julia och Julilla. Men kan längtan efter kärleken förenas med strävan efter makten?

Del 2 Gräskronan 1991 Svensk utgåva 1992

Den enkla gräskransen var det antika Roms mest prestigeladdade symbol: med den kröntes den segerrike fältherre som räddar republiken i strid mot dess yttre och inre fiender.

Berättelsen fortsätter från "Makten och kärleken" . Den utspelas på 90-talet f.Kr.

Medryckadne skildring av maktspel, krig, våldsamma lidelser och dramatiska familjekonflikter.

Centralt i det stora persongalleriet står Marius och Sulla, båda ingifta i den rika och ansedda familjen Julius Caesar.

Den åldrande Marius, segerrik general, söker ännu en gång att bli valdd till konsul.

Men Sulla, som tidigare varit hans vän och stöd, är nu hans bittre rival i kampen om maktpositonen som Främste mannen i Rom.

Del 3 Gudarnas guntslingar 1993 Pocketutgåva 1996

Rom i den unge Julius Caesars dagar. Ett världsimperium i vardande, med all dess växtverk och vånda.

Lucius Cornelius Sulla återvänder till Rom från östern och blir Roms diktator.

En hängiven beundrare har han i den unge aristokraten och krigaren Gnaeus Pompejus, som vid 22 års ålder lagt sig till med hedersnamnet Magnus. "den store".

Med glad frimodighet, total avsaknad av samvete och ödmjukhet, och med väldiga rikedomar, bestämmer han sig för att leva upp till detta namn.

Också den unge Julius Caesar tillhör kretsen kring diktatorn Sulla och han får nu pröva sina krafter som soldat, advokat och polikter, egenskaper som skall ge honom en plats i historien.

Som en trafisk höjdpunkt återger författaren McCullough berättelsen om Spartacus och hans slavuppror, som slutade i en skog av kort längs Via Appia.


llllllllllllllllllllllllllllll......

Sången om Troja. Författare Collen McCullough 1998. (Känd för Törnfåglarna) Pocketutgåvan 2000 NOKpocket. Omslagsfoto Sarah Perkins

Det finns ingen stad som Troja. Den unge prästen Kalchas, som skickades till Tebe i  Egypten under sin lärotid, återkom föga imponerad av pyramiderns som byggs längs västra stranden av Livets flod.......

Berättelser av
Priamos, Peleus, Chiron, Helena, Paris, Hektor,
Agamemnon, Achilles, Odysseus, Diomedes, Patroklos,
Briseis, Aeneas, Nestor, Automedon & Neoptolemos

Författarens efterord:
Det finns många källor till berättelsen om Trojas undergång. Den skildrar ett händelsförlopp som äger rum under cirka femtio dagar. Tidpunkten för den här omtalade förstörelsen av Troja (Staden förstördes åtskilliga gånger) brukar anges till c:a 1184 f.Kr.

| Svar

Senaste kommentarer

23.10 | 20:29

Svenska Dövidrottsförbundet för döva och teckenspråk hemsida www.svenskdovidrott.se

01.05 | 09:30

Okej! Så han har haft fotoateljén? Hur länge fanns den? Eller finns den fortfarande?

30.04 | 12:26

Herman Bergne är min gammel farfar:)

02.11 | 18:08

Hej Stig!
Vill bara tala om att min far dog den 18 oktober 2018. Allt gick lugnt tillväga. Jag hoppas du mår bra!.