Påven Johanna

Urklipp från baksidan av boken. År 814-855

Hon var en bevågad och orädd kvinna som förklädd till man lyckades överlista hela den katolska världen.

Hon skaffade sig kunskap inom medeltida filosofi, religion och läkekonst.

Hennes lysande begåvning förde henne på äventyrliga vägar till påvepalatset i Rom.

Där drogs hon in en virvel av politik, religion, kärlek och makt.

En riskfylld tillvaro där livet ofta stod på spel.

När ödet såg  till att Johanna blev vald till på hade det förgångna hunnit ifatt henne - och det mest förbjudna var ett faktum...

Författare: Donna Poolfolk Gross Månpocket Tryck hos ScandBook AB, Falun 2014 Fotografiet på s.428 c Cesare Onofria

Elisabet "Anna Boleyns Dotter" Del 1

London 1536. Henrik VIII:s stormande kärlek till Anna Bolyeyn slutar i mord.

För hennes skull har han både brutit med påven i Rom, kastat sitt land ut i religionsstridernas elände samt förskjutit sin första hustru.

Men nu är hon död, och han är äntligen fri från hennes förtrollning. Och han ser det alldeles klart - hon måste  ha varit en häxa.

Kvar efter Anne finns bara Elisabet, deras lilla dotter som skulle ha varit en pojke.

Fr.o.m. nu är hon inte längre Henrik VIII:s legitima barn och arvtagare utan endast den avrättade hovdamen Anne Bolyeyns dotter.

När Henrik ser in i barnets ögon är det plötsligt Annes blick han möter och anar att hennes hämndlystna ande inte har fått ro.


Elisabet I av England levnadstecken berättar om hennes barn- och ungdom, hennes första kärlek och det ständiga hot hon levde under innan hon som 25-åring äntligen kunde ta sin fars rike i besittning. 


Historien om Hennrik VIII, Anna Boleyn och hennes dotter finns även med i romanserien Ätten Morland.
Del 2 Den mörka rosen och Del 3 Den unga fursten
(Se separat flik till vänster under Bokhistoria
Författare: Susan Kay Original utgåva 1985. Detta ex. svenskt tryck 1988 Omslagstypografik: Paul Eklund

Elisabet "Gloriana" Del 2

"Jag ska bli drottning!
Jag ska göra som jag vill!"

Orden var Elisabet Tudors när hennes törnbeströdda väg mot tronen närmade sig slutet.

Och hon hörde svaret som en viskning inom sig:
Du kommer att bli drottning. Och du kommer att göra det som England vill.

Drottning Elisabet skulle aldrig komma att sakna friare.

Många var de ärelystna män inom och utom landet som gärna ville dela makten med henne.

Men hon skulle aldrig finna sin överman, inte ens sin like.

Hennes vision från den där dagen skulle bli verklighet: Hon skulle styra England ensam. och England ensamt skulle styra henne.

Henns liv som drottning och som kvinna och om det regentskap av exempellös framgång och som skulle ge henne en självklar plats i folkets medvetand som "Gloriana - den ärorika.

Historien om Hennrik VIII, Anna Boleyn och hennes dotter finns även med i romanserien Ätten Morland.
Del 2 Den mörka rosen och Del 3 Den unga fursten
(Se separat flik till vänster under Bokhistoria

| Svar

Senaste kommentarer

23.10 | 20:29

Svenska Dövidrottsförbundet för döva och teckenspråk hemsida www.svenskdovidrott.se

01.05 | 09:30

Okej! Så han har haft fotoateljén? Hur länge fanns den? Eller finns den fortfarande?

30.04 | 12:26

Herman Bergne är min gammel farfar:)

02.11 | 18:08

Hej Stig!
Vill bara tala om att min far dog den 18 oktober 2018. Allt gick lugnt tillväga. Jag hoppas du mår bra!.