Upplands Väsby/Sollentuna
Harva gård "Herrgård" Harva 1:1 Södra Ed, Eds socken, vid Edssjön, Upplands Väsby kommun. (Gården har en mer gul färg en bilden kan visa)
Utdrag från Detaljplan 2010 Upplands Väsby Kommun

Byggnadskultur
Harva 1:1, Harva gård (herrgård) med sin karaktäristiska huvudbyggnad från slutet av §900-talet, har ett
byggnadsantikvariskt värde.

Förutom huvudbyggnaden betecknas annexbyggnaden och
magasinsbyggnaden som värdefulla, medan ladugården är intressant.

Harva gård är tidigast belagt i de skriftliga källorna under 1400-talet.

Den nuvarande gårdsbebyggelsen som är högt belägen med utsikt mot Skarven och Harvaviken består av en
huvudbyggnad, annex, arbetarbostad, magasin och ekonomibyggnad.

Huvudbyggnaden är troligen uppförd kring en äldre
äldre timmerbyggnad på 1800-talet och genom om- och
tillbyggnader under de två följande decennierna har huset huvudsakligen fått romantiska stildrag.

Fasaden är slätputsad med kraftigt markerade hörnkedjor. Sadeltaket är vinklat och klätt med plåt.

I nordost finns ett fyrkantigt torn med topptak vilande på
profilerade träkonsoler och i nordväst en femsidig tornbyggnad med rusticerade väggar och toppigt tak.

Interiören är delvis bevarad med snickerier, lister, dörrar
och träräcken från slutet av 1800-talet.

Harva gård, som under större delen av 1900-talet fungerat
som semesterhem och konferensgård i kombination med jordbruk, har också drivits som kollektivt jordbruk med
odling av giftfria produkter.

Gårdsbebyggelsen är en välbevarad herrgårdsanläggning
från 1800-talets senare del.
 
(Denna information har tagits av kommunen från en sammanfattnng av Upplands Väsbys – kulturhistoriska miljöer 1988, s 134).

Planförslaget föreslår en beskyddsstämmelse för huvudbyggnad, annexet och magasinsbyggnaden.

UPPLANDS VÄSBY & SOLLENTUNA KOMMUN

EDSÅN:s UTLOPP I EDSSJÖN

Trakten kring Edssjön och Edsån har gamla anor som kulturlandskap.

Redan under järnåldern, (500 år f. Kr- 1050 år e. Kr) började bygden befolkas.

Bygden hade ett gynnsamt läge mellan Sigtuna och skärgården.

Stråket Norrviken-Edssjön-Mälaren, var särskilt under vikingatiden (800-1100 e. Kr) en viktigt handelsled.

Gårdsnamn med ändelser som -by eller -inge har sitt ursprung från slutet av järnålden, t.ex. Edsby och Bisslinge.

Under stormaktstiden på 1600-talet bildades herrgårdar och säterier av adeln vilket blev början på en ny kultur vilken man har satt en stark prägerl på området.

Bild & Text tagen från Sollentuna kommun:s samråd 2010/155 KS. 442 "Restaurering av Edsån"

| Svar

Senaste kommentarer

23.10 | 20:29

Svenska Dövidrottsförbundet för döva och teckenspråk hemsida www.svenskdovidrott.se

01.05 | 09:30

Okej! Så han har haft fotoateljén? Hur länge fanns den? Eller finns den fortfarande?

30.04 | 12:26

Herman Bergne är min gammel farfar:)

02.11 | 18:08

Hej Stig!
Vill bara tala om att min far dog den 18 oktober 2018. Allt gick lugnt tillväga. Jag hoppas du mår bra!.