Stavkyrkornas tid

Text från bok "Våra Kyrkor"
Klarkullens förlag Västervik (1990)

Ett kapitel av Domprost Harry Nyberg.
Soli Deo Gloria""Gud Allena Äran"

Vid den nya trons det vill säga kristendomens genombrott i Sverige i slutet av 1000-talet blev det mycket snart angeläget att finna platser där liturgi*, gudstjänsten och nattvarden kunde firas.

Det blev aktuellt att bygga kyrkor och genomgående är det boende menigheterna som bygger kyrkorna.

Ofta byggdes det inom ägorna hos en storman eller i närheten av en hednisk offertkälla eller precis i en av asatrons offerlunder.

Det betydde ett praktiskt byggnadsarbete från alla de som sökte sig (socken) till den blivande kyrkan.

Dessa kyrkor byggdes i trä.

Timmer släpades fram stockarna klövs och spetsade i ena ändan, varefter de kördes ned i jorden.

Tak lades på och jordgolvet i kyrkan jämnades till.

Rummet var i de flesta fall utan fönstergluggar, men i detta gudstjänsterum placeraqdes även ett altare, så att mässan och nattvarden kunde firas.

Bänkar saknades och övrig inredning var sparsam, men klockan eller klockorna hängdes upp och började ljuda ut över bygden, vilket var en alldelse ny upplevelse för sockenborna.

Efter biskopens invigning kunde så det regelbundna gudstjänslivet börja.

Så här gick det till  på 1000- och 1100-talet, då det byggdes många stavkyrkor i Sverige.

Adam av Bremen** som levde på 1000-talet skriver att det fanns 300 stavkyrkor enbart i Skåne och äldre Västgöta lagen talar om 517 stavkyrkor i Skara stift.

Den allra första formen av stavkyrkor ändrades efterhand och utvecklades.

Det gick så till att väggarna utgjordes av ett ramverk av stockar eller plank och dessa placerade i syllar nedtill och hölls samman av en enkel spånting och hammarband upptill.

Kyrkorna blev efterhand för små och stockvirket ruttnade.

Det är anledningen att vi nästan inte har kvar några stavkyrkor alls i dag.

Hedared i Västergötland är en stavkyrka från 1200-talet (ombyggd 1500-tal) och den används fortfarande för gudstjänstbruk i viss utsträckning.

Det finns dessutom en nybyggnad stavkyrka i Sverige, nämligen som en rekonstruktion av den stavkyrka som framt till 1826 stod vid offerkälla på Skagaudde i sjön Unden.

* Liturargi, se förklaringen i nedanståend länk.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Liturgi

**Historien om Adam av Bremen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Adam_av_Bremen

| Svar

Senaste kommentarer

23.10 | 20:29

Svenska Dövidrottsförbundet för döva och teckenspråk hemsida www.svenskdovidrott.se

01.05 | 09:30

Okej! Så han har haft fotoateljén? Hur länge fanns den? Eller finns den fortfarande?

30.04 | 12:26

Herman Bergne är min gammel farfar:)

02.11 | 18:08

Hej Stig!
Vill bara tala om att min far dog den 18 oktober 2018. Allt gick lugnt tillväga. Jag hoppas du mår bra!.